szukamdopracydoartykBezrobocie rejestrowane w Polsce w końcu grudnia 2018 r. wyniosło do 5,9 proc.


Z informacji przedstawionych we wtorek przez Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej , stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9 proc w końcu grudnia 2018 r. W porównaniu do listopada mówimy o wzroście bezrobocia o 0,2 pkt proc.

Ogółem liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła w na koniec grudnia 971,3 tys. Osób
Według danych MRPiPS w porównaniu do listopada 2018 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 20,8 tys. osób, czyli o 2,2 proc.

Mówiąc o przyczynach wzrostu bezrobocia MRPiPS podało następujący powód : "Zasadniczymi powodami wzrostu bezrobocia w grudniu 2018 r. były m.in. powroty do ewidencji osób bezrobotnych po zakończeniu umów na czas określony, zakończenie prac sezonowych przede wszystkim w leśnictwie, ogrodnictwie i budownictwie czy spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy".

Praca Irlandia