szukamdopracydoartyk

 

Czy Ukraińcy wyjadą do Nieniec? 

To pytanie jest w ostatnim czasie dość popularne w Polsce po opublikowaniu informacji o otwarciu niemieckiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy.Na końcu roku niemiecki rząd przyjął ustawy otwierające rynek pracy na dla pracowników za naszej wschodniej granicy. W praktyce oznacza to, że obywatele Ukrainy obecnie mieszający i pracujący w Polsce, będą mogli podejmować legalną pracę u naszego zachodniego sąsiada.
Ułatwienia w dostępie do rynku pracy w Niemczech, zdecydowanie wyższe zarobki to coś co niewątpliwie będzie kusić osoby dotychczas w Polsce.
Wraz wprowadzeniem przepisów pojawiły się obawy w Polsce co stanie się z nasza gospodarka w przypadku masowej emigracji obywateli Ukrainy do Niemiec. Szacuje się, że liczba osób, które mogą opuścić Polskę w niedługim czasie to nawet 0,5 miliona.
W kontekście tej informacji wydaje się, że 2019 będzie pełen wyzwań dla pracodawców, ale także polskiego rządu, który niewątpliwe będzie musiał pomyśleć o zachęcie, pakiecie ułatwień skłaniających do pozostania w Polsce.

Autor: szukamdopracy.com


Praca Irlandia