Kontakt telefoniczny w sprawie dodawania ofert pracy +48 795 606 768

Właścicielem portalu szukamdopracy.com jest COMPROLINK Sp. z o.o. spółka z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 5/108a 31-011 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000726022, NIP 6762547384, REGON 36986931500000. Wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 20.000 złotych.

Klauzula informacyjna serwisu szukamdopracy.com *

* W związku w wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Polityka prywatności serwisu szukamdopracy.com

Regulamin serwisuportalu pracy szukamdopracy.com
Praca Irlandia