szukamdopracydoartykWłaściciele małych firm w Wielkiej Brytanii coraz bardziej obawiają się, że w konsekwencji Brexitu stracą dostęp do wykwalifikowanych pracowników z Unii Europejskiej. 


Jak wynika z opublikowanego przez FSB raportu ‘A skilful exit: What small firms want from Brexit’, aż 21% małych firm w Wielkiej Brytanii ( jedna na pięć małych firm) zatrudnia aktualnie pracowników z państw należących do UE.

Struktura zatrudnienia pracowników z UE w małych firmach w Wielkiej Brytanii  przedstawia sie następująco: 

21% pracowników to tzw. low skilled workers,
47% pracowników to personel średniego szczebla, 
32% pracowników to wysoko wykwalifikowani pracownicy.

Przedsiębiorcy zatrudniający obecnie pracowników z Unii Europejskiej obawiają się, że po Brexicie mogą nie znaleźć wystarczającej liczby pracowników z kwalifikacjami jakich potrzebują dla prawidłowego rozwoju ich firm. 

Źródło: FSB

Praca Irlandia